23 kwietnia 2018

Polityka prywatności

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI. OGÓLNE POSTANOWIENIA.
 1. Administratorem danych jest Grupa Relax Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Gliwicka 134, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000536230. Akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer NIP: 6452541720, REGON: 360409888. Ochrona danych przebiega zgodnie z obowiązującymi wymogami przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Aby łatwiej móc przedstawić następujące kwestie Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”, natomiast termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich i naszych danych. Z tego też względu używamy bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu (imię i nazwisko, adres email) traktujemy jako dane poufne i są one niedostępne dla osób nieupoważnionych.
II. ADMINISTRATOR DANYCH
 1. Grupa Relax Sp. z o.o. jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli wypełniłeś formularz kontaktowy lub zapisałeś się do biuletynu lub newslettera, przetwarzamy Twoje dane takie jak: imię, nazwisko, adres e-mail.
 2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności. Przetwarzane są w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów. Dane te są przetwarzane w celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem, udzielenia mu odpowiedzi na zadawane pytania, przesłania mu informacji dotyczących nowości na stronie, obowiązujących promocji, kuponów rabatowych. Zapisując się do biuletynu lub przesyłając wiadomość za pomocą formularza kontaktowego, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której te dane dotyczą.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W tym celu prosimy o kontakt z osobą nadzorującą i przesłanie wiadomość na adres: [email protected].
 4. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić w wyniku cofnięcia zgody Użytkownika lub wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 7. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Fresco Grupa Relax.

Zobacz też: